Mrs. Agens Mason om Samojedhunden!

Posted by Millan Millan
Alternativ
Detta uttalande om rasen är översatt till Svenska av Helena Björk och upplagt på forumet av Elga Carlsson. Jag tyckte det var både intressant och informativt och därför värt att lyfta ut från forumet och lägga det mer överskådligt här bland artiklar och info om rasen!

Av Mrs. Agens Mason:
Mrs. Mason var fram till sin död 1970, hedersmedlem i Amerikanska samojedklubben, ordförande i modersorganisationen [typ SPHK, tror jag] och hedersmedlem i Los Angeles samojedklubb. Hennes påverkan på samojedens popularitet överträffas endast av hennes inverkan på rasens kvalitetsutveckling. Efter nio år av samojeduppfödning, förutspådde hon [samojedens utveckling] på ett sätt som man kanske kunde vänta sig av den som varit uppfödare i 29 år skulle kunnat göra. 1944 skrev hon följande:

"Jag tror att en större samojed kommer att komma fram, men vi ska i viss mån ändå låta oss påverkas av Nansens erfarenheter från sina expeditioner, där han säger att en mediumstor samojed är den uthålligaste. Vi har kommit fram till i våra dragspann, att tikarna arbetar lika bra som, om inte bättre än, hannarna. Detta ger ett stort spelrum för att fundera över hur typen ska bedömas.

        Naturligtvis ska kroppsbyggnad vara förenlig med vikt. Jag tänker mig att en överviktig samojed är lika mycket ur kondition som en underviktig. Vi har både och i vår kennel. Likväl så är den övervägande delen av dem i den kondition vi önskar ha dem för dragarbetet framför släden. En samojed så grov att hans kraftiga ben gör honom klumpig snarare än snabb och graciös, är inte en bra draghund, inte heller någon bra vallare. Inte heller ska det avlas fram en bredbröstad typ enbart för utställning.

        En samojed med lång päls ska inte ha fördel över en samojed med kort päls bara pga pälsens längd. Olika domare har talat om för mig att de inte eftersträvar en lång päls som på en pomeranian [liten långhårig spets]. Vi vill förstås få fram en bra päls, men jag tror att en sund samojed med en kortare päls av god kvalitet är att föredra före en mindre sund samojed med lång päls, vilket vanligen ökar vinstchanserna vid en bedömning av enbart utseendet. Vi har domare som enbart dömer på hundens yttre företräden, aldrig söker efter hundens sundhet eller bedömer deras rörelser. Jag minns att när vi köpte Dascha av Mr. Pinkham, så sa han: ”En samojed ska aldrig förlora sin buklinje”. På den tiden förstod jag inte vad han menade. Men självklart, en samojed med djup bröstkorg och i god kondition har en uppdragen buklinje. En alltför lång päls döljer skönheten i samojedens anatomi.

        Jag anser inte att en kortbent samojed är lika vacker som en mediumstor samojed, hellre då den större variant som förekommer i dag. Vår nuvarande rasstandard säger att de inte ska vara kortbenta, men en höjd på 48 cm [19 inches* 2,54] kan inte vara annat om bröstkorgen är djup. Kropp och ben ska enligt min bedömning vara viktigare än hur huvud och svans bärs, och pälskvalitet viktigare än om det förekommer svarta fläckar i pälsen. En domare sa: ”Jag gillar svarta nosar, men samojeden arbetar inte med nosen; gången är viktigare”.
        I en kennel med många hundar som vi har, är det enkelt att göra jämförelser och vad jag gillar eller inte gillar kanske inte är överens med standarden på utställningarna. Jag har aldrig sett en samojed som jag inte beundrat för någon speciell egenskap eller för dess egen skönhet. Jag har så mycket kvar att lära om samojeden att jag tvekar om jag ska låta någon ta del av mina iakttagelser, men jag hoppas att några av mina slutsatser överensstämmer med andras som kan rasen bättre än vad jag kan."