Ett renrasigt helvete! - Dokument utifrån. BBC!

Posted by Millan Millan
Alternativ
För ett tag sedn visade BBC ett progran om utställningsverksamheten i England. Det kanske inte har gått riktigt lika långt med Samojeden som med många andra raser, men frågan är hur långt har det gått?


Att fundera över:
1. Hur långt har det gått med Samojeden?
2. Hur ser det ut i rasen idag?
3. Åt vilket håll är vi på väg?
4. Vad händer med Samojeden i framtiden utan vidtagna åtgärder